Hallå_svart_800x100px

Överlever varumärket digitaliseringen?

Överlever varumärket digitaliseringen?


Kommer framtidens varumärke bara att värderas efter hur snabbt, effektivt och relevant det presterar? Har varumärket spelat ut sin roll i en digitaliserad värld där teknik har blivit sanningen istället för mänskliga värden?

Som vanligt har hösten varit full av trendrapporter. En av de intressantare som vågar ta ett mer ifrågasättande grepp om vad den digitala utvecklingen kan innebära för varumärket och människan heter The Future of Brands in a post-human world och kommer från strategibyrån Any Day Now. Inlägget bygger delvis på en artikel från Resumé.

I den digitala världen är vi Users
De flesta uppskattar den tekniska utvecklingen och anpassar sig till förändringarna. Ibland tvingas vi för att tjänster digitaliseras och ibland väljer vi för att vi tycker att det är smart och bekvämt.
I den digitala världen är vi inte längre konsumenter utan vi betraktas och ser på oss själva som Users, enligt Any Day Now ett passivt förhållningssätt.
Utifrån vårt digitala beteende och företagens analyser får vi sedan från tekniska plattformar personifierade erbjudanden. Erbjudanden om service som gör våra liv bekvämare, inte givet att vi mår bättre.

Vi är vana vid att varumärken kommunicerar utifrån mänskliga egenskaper
Varumärket förmedlar värden som till exempel äventyr, glädje och trygghet. Med genombrottet av Internet of things kommer en stor del av kommunikationen att ske mellan datorer, sensorer och mobiler. I den världen finns det begränsat utrymme för varumärken menar Any Day Now.
Ett varumärke ska förmedla löften om vad en tjänst eller produkt kan vara och kommunicerar med känslor. Men om erbjudandena blir i olika former av personifierad service som konsumeras direkt vad gör då varumärket för nytta?

En ensidig syn på oss själva och mänskligheten
Det är en fråga om olika perspektiv menar Any Day Now. Hur vi ser på omvärlden påverkar hur vi ser på framtiden och det påverkar omvärlden. Vi får den framtid vi förtjänar.
Ett problem med det digitala perspektivet är att det enda som värderas är snabbhet, effektivitet och relevans. Vi förvandlar oss själva till presterande enheter som ger en ensidig syn på oss själva och mänskligheten.
Å andra sidan kommer vår stora tilltro till den digitala tekniken att få sig ett stort hack. Utvecklingen går så snabbt idag att lösningar sällan hinner testas ordentligt. Systemen är så många och komplexa att ingen har en riktig översyn.
Ett haveri ligger nära i tiden.

Vi behöver börja välja aktivt mellan bekvämt och må bra
Any Day Now tycker att det är dags för oss människor att gå från passiva Users till aktiva Choosers. Genom att vi börjar välja aktivt får vi också kontrollen. Vi kan välja hur vi ska agera på den ständiga digitala strömmen av bekvämlig service. Istället för att välja bekvämlig, som inte tar hänsyn om den har en negativ effekt på vår fysiska eller mentala hälsa, istället välja må bra.
Det innebär inte att vi också räddar begreppet varumärke utan att vi återupprättar mänskliga värden som annars riskerar att försvinna i en högpresterande digital värld.

Framtidens varumärke: ett hållbart levande system
Om det i framtiden i den digitala världen finns plats för varumärken som förmedlare ger Any Day Now en rekommendation: Att se varumärket som ett hållbart levande system, ett ”Bio-Brand”. Till skillnad mot hur utvecklingen ser ut idag där vi går mot tekniskt styrda varumärken och vi ses som högpresterande operativa enheter istället till fria människor med inre känslor och biologiska behov.

Any Day Nows rapport är intressant, om än rätt polariserad. Ett hållbart Bio-Brand känns som att det ligger rätt i tiden, både hur man ser på sättet att arbeta med varumärket och vilka globala utmaningar vi har med miljön.
Vad tror du om framtidens varumärke i den digitala världen?

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-